ஞானிகள் உலக மயம்

ஞானிகள் உலக மயம்

மாணிக்க வாசகர் – திருவாசகம் :

ஜலம் நிறைந்த தில்லை ( உச்சி )

வள்ளல் பெருமான் – அகவலில் :

எனது குளத்தினும் நிரம்பிய குரு சிவபதியே

குளம் = உச்சி

கருத்து ஒற்றுமை தான் இருக்கும்

வேறுபடவே மாட்டார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s