வீடும் உடலும்

வீடும் உடலும் புது வீடு மாதிரி தான் இள வயது பருவ உடலும்   எந்த பிரச்னையும்  வராது தராது வீடு 15 ஆண்டான பின் சிறிது சிறிதாக சின்ன சின்ன பிரச்னை  கொடுக்கும் குழாய் , தரை  என ஒவ்வொன்றாய் ஆட்டம் காணும் அதே மாதிரி தான் உடலும் 40 வயது ஆனதும் நோய்கள் தலை  காட்ட ஆரம்பிக்கும் ரத்த அழுத்தம் – சர்க்கரை – சிறு நீரகம்  என பல் ஆட்டம் – கண்ணில்…

யாக்கை  வகைகள்

யாக்கை  வகைகள் 1  மனிதருடையது :  “ மல ஜலம் ஊறும் யா( ஆ) க்கை  “  2 ஞானியருடையது :  “ கள் ஊறும் யாக்கை “ – அமுதம் ஊறும் உடல் “ அள்ளூறாக்கை “  – அதாவது வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத அளவுக்கு இன்பம் அனுபவிக்கும் உடல்  கருவி கரணங்கள் சொல்லிறந்த இன்பம் அனுபவிக்கும் உடல் வாய் விட்டு உரைக்கமுடியாத இன்பம் அனுபவிக்கும் உடல் வெங்கடேஷ்