தெய்வத்தின் பெருமை

தெய்வத்தின் பெருமை

ஆண் பெயர் :

பாரதி, சக்தி , ஜோதி

பெண்ணின் பெயர் :

பாரதி , சக்தி , ஜோதி

இது என்ன சொல்ல வருது ??

தெய்வம் பாலினம் தாண்டியது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s