தேகமும் தேசமும்

தேகமும் தேசமும்

எப்படி  சென்னைக்கு ??

கோயம்பேடு – பிராட்வே என பல பேருந்து நிலையமும்

எப்படி கோவைக்கு ??

காந்திபுரம் – சிங்கை – மேட்டுப்பாளையம்

என பல  பேருந்து நிலையம்  இருக்கோ ?? 

அதே மாதிரி தான்

உடலுக்கும்  சக்தி கிடங்குகள் – சக்தி வினியோக  நிலையங்கள்

பலப் பல இடத்தில் இருக்கு

அவைகள் கழுத்துக்கு கீழிலிலும்  சிரசிலும் அமையப்பெற்றிருக்கு

அந்தந்த உறுப்புக்கு அந்தந்த இடத்தில் இருந்து

சக்தி வினியோகம் நடைபெறுது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s