சடங்கின் உண்மை விளக்கம்

சடங்கின் உண்மை விளக்கம்

கும்பாபிஷேகம் முடிந்த பின்  ,  கலச நீர் எல்லார் மீதும் தெளிப்பார்   ஐயர்

ஏன் ??

அது அமுதம் என்பதால் அதை எல்லார்  மீது தெளிக்கிறார்

அது ஆகாய கங்கைக்கு சமம்

அகத்தில் செய்ய முடியாதது புறத்தில் சடங்காக செய்து கொள்கிறோம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s