“ மணிப்புறாவும் மாடப்புறாவும் “

“ மணிப்புறாவும் மாடப்புறாவும் “ இது சினிமாப் பாட்டல்ல மாடப்புறா எனில் ??   பட்டிமண்டபத்திலும் மாடத்திலும் மூலத்திலும் வாசலிலும் இருக்கும் விந்து தான் மாடப்புறா அதே விந்து மேலேறி உச்சிக்கு  வந்து சுப்பிரமணி கௌதமமணி சிரோன்மணி ஆகிவிட்டாலோ?? அது  மணிப்புறா ஆகிவிடும் அப்போது மயில் குயில் ஆகிவிடும் வெங்கடேஷ்  

விஞ்ஞானமும் மெய்ஞ்ஞானமும்

விஞ்ஞானமும் மெய்ஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானம் : இப்போது தான் விஞ்ஞானிகளின் ஒரு பிரிவு : இந்த பிரபஞ்சம் விரிந்து கொண்டே போவது உண்மையானால் , அதில் எங்காவது ஒரு மூலையில் உங்களைப் போலவே ஒருவர் இருப்பார் என கண்டுபிடித்து , நம்புது    மெய்ஞ்ஞானம் : பிரபஞ்சம் விரிவடைந்த படி தான் இருக்கு பிரமாணம் : வள்ளல் தன் மெய்ம்மொழி விளக்கம் உரையில் – 80 பக்கத்துக்கு பல வேறு அண்டங்களை விளக்கிவிட்டு , இன்னும் விரிக்கில் விரியும்…