வாஸ்து – உண்மை விளக்கம்

வாஸ்து – உண்மை விளக்கம் இப்போது அனேகர் வீட்டில் : ஓரு சின்ன தொட்டி – அதில் நீர் விட்டு , அதில் ஒரு / பல மலர் வைத்து இருப்பர் கேட்டால் – அது வாஸ்து – வீட்டுக்கு நல்லது என்பர் அதன் உண்மை விளக்கம் : அது ஆன்மாவின் அக அமைப்பின் புற வெளிப்பாடு ஆம் உள்ளிலும் ஆன்மா ஆகிய மலரானது நீரால் சூழப்பெற்று , குழி போன்ற அமைப்பில் விளங்குது வெங்கடேஷ்

வாழ்க்கைக் கல்வி

வாழ்க்கைக்கல்வி ஞானியர் / காதலர் : மறந்தாத் தானே  உனை நினைக்க மாணவர் : படிச்சிருந்தாத் தானே தேர்வுக்கு  பதில் எழுத  நல்ல பேர் இருந்தாத் தானே  கெடுத்துக்க மகன் : சொத்து சேர்த்து வச்சிருந்தாத் தானே அதை அழிக்க வெங்கடேஷ்

World n Saint

World n Saint World : Energy saved is Energy produced Saint : Energy saved Wishes fulfilled Energy saved thru thoughtless state Fulfills yr dreams, Wishes This is Power of Emptiness BG VENKATESH