“ பிரம்ம ரேகை – தலை எழுத்து “

“ பிரம்ம ரேகை – தலை எழுத்து “ இதை சொர்ண ரேகை  என்றும் கூறுவர் இது எங்கிருக்கு ?? நம் தலையில் தான் – மூளையில் தான்  பல்லாண்டுக்கு முன் ,  நான் அகத்தியர் பாடல் படித்துக்கொண்டிருந்த போது , ஒரு  குறிப்பு அதில்  தலை எழுத்து என்பது , மூளையின் நடுப்பகுதியில் ஒரு சிறு கோடு  மாதிரி இருக்கும் என வந்தது மேலும் இதை உறுதி செயும் வகையில் , கோகர்ணம் மகாபலேஷ்வர் கோவில்…