அன்பர் சந்தேகம்

அன்பர் சந்தேகம்

உண்மை சம்பவம் – கோவை 2021

அவர் அலைபேசியில் :

ஏன் மூன்று கட்டப் பயிற்சி ??

ஒன்றாக முடித்தால் என்ன ??

நான் :

ரெண்டு கட்டப் பயிற்சி விளக்க 1.5 மணி நேரம் அகிவிடும்

பின் மூன்றாம் கட்டப் பயிற்சி விளக்கம் ஒரு மணி ஆகும்

மொத்தம் 2.5 மணி  நேரமாகிவிடும்

அவ்வளவு நேரத்துக்கு கவனமாக கேட்க முடியாது

குழப்பம் ஆகிவிடும்

அதனால்  முதலில் ரெண்டு கட்டம் முடித்து , பின் விருப்பமிருந்தால் தான் மூன்றாம் கட்டம் என்றேன்

அவர் : பலர் பல கட்டங்களாக பிரித்து கொடுக்கிறார்கள்  

நீங்கள் மூன்று கட்டத்திலே முடித்துவிடுவீரா ??

நான் : 10 – 15 கட்டங்களாக கற்றுத்தர ஒன்றுமிலை

மூன்று கட்டமே போதும்

மக்கள் இப்படியும் கேட்கிறார் – என்ன 3 கட்டமா ??

அப்படியும் கேட்கிறார் – என்ன மூன்று கட்டம் தானா ?? அதுக்குளே மொத்த பாடமும் முடிந்துவிடுமா ??

மக்கள் எத்தனை நாள் வகுப்பு – எத்தனை நாள் தங்க வேணும் என கேட்பர்

நான் அதிக பட்சமாக 2 மணி  நேரத்தில் முடித்துவிடுவேன் என்றதும் வியந்து , அவ்வளவு தானா ??

நான் :

பயிற்சி கற்றுத்தந்துவிடுவேன் – பின்னர் நீங்கள் பயிற்சி செய்ய வேண்டும்

அனுபவம் /சந்தேகம் வந்தால் என்னிடம் கேட்டால் தீர்த்து வைப்பேன்

அவ்வளவு தான்

இதுக்கு எதுக்கு நாள்/ வாரக்கணக்கில் பாடம்     கற்றுத்தர வேணும்

 நான் என்ன மடமா ஆசிரமமா   நடத்துகிறேன் ??

அதனால் இதுக்குள் எல்லா விஷயத்தையும் முடித்துவிடுவேன்

பரவாயிலை என்பர் .

இந்த குறுகிய காலத்தில் , சிவர்க்கு சந்தேகம் வந்து , இவ்வளவு தானா   ?? என வராமலே போய்விடுவர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s