மேலேறுதலும் –  கீழ் இறங்குதலும்

மேலேறுதலும் –  கீழ் இறங்குதலும் திருவடி பயிற்சியில் கண்மணிகள் மேலேறுவதும் கீழிறங்குவதாகவே இருக்கும் வாசியும் அப்படித்தான் விந்து வாசியுடன் மேலேறி சென்று தங்கி கீழிறங்காது ஆனால் குண்டலினி இருக்கே?? அது மேலேறவும் செய்யாது கீழிறங்கவும் செய்யாது உலகம் : மேலேத்தணும் கீழிறக்கணும் சாந்தி செயணும் அப்பா என்ன அலப்பறை நல்ல வேடிக்கை நகைச்சுவை வெங்கடேஷ்

அருட்பா உரை நடை – உண்மை   விளக்கம்

அருட்பா உரை நடை – உண்மை   விளக்கம் வள்ளல் பெருமான் : “ சுத்த சன்மார்க்க அனுபவங்கள் கண்டத்துக்கு மேலே  “ அதாவது , அவர் என்ன கூற வருகிறார் எனில் , சுத்த சன்மார்க்கத்தில் தவ அனுபவம் கழுத்துக்கு மேல் என்ற பொருளில் அல்ல, கண்டமாக , இரு துண்டாக இருக்கும் கண்ணில் ஆரம்பித்து , நெற்றிக்கண்ணில் முடிந்து , அதன் மேலும் சிற்றம்பலம் வரையில் பரவி இருக்கு என்பது தான் நான் கற்றுத்தருவது கூட …

தவம் எப்படி ??

தவம் எப்படி ?? அதன் வேகம் / அனுபவம் எப்படி எனில் ? அரசு அலுவலகத்தில் தாலுக்கா அலுவலகத்தில் கோப்புகள் எவ்வளவு வேகத்தில் நகருதோ ?? அது தான் யோகத்தின் வேகம் அனுபவம் வர காலம்  பிடிக்கும் வெங்கடேஷ்