கவிகள் பாதி ஞானியர் தான்

கவிகள் பாதி ஞானியர் தான்

ஞானி :  வள்ளல் பெருமான்  ஆறாம் திருமுறையில்

உன்னை  ( அ பெ ஜோதி ) பார்த்தாலும் போதும் பசி பறந்து போகுமே

இதை ஒற்றி கவி  :

சோறும் குடி நீரும் வேணாம்

மாமா உனைப்பார்த்தாலே

இருவரும் எப்படி ஒத்துப்போகிறார் ??

சன்மார்க்கம் இதுக்குத் தான் வழி சொல்லவேணுமே அல்லாது

நித்தம் தினமும் வேளைக்கு சோறு போடுவதல்ல

இது தான் அவர் கடமை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s