என் புண்ணியக் கணக்கு

என் புண்ணியக் கணக்கு எப்படி எனில் ?? 1 என் வலையில் இது வரையில் 8500 பதிவுகள் . இது  வரையில் 4 லட்சம் பார்வைகள் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் இந்த புண்ணியம் 2 முக நூலில் / பற்பல குழுக்களில்  –  என் நண்பர்கள் தொடர்பவர்கள் படித்து , அதன் மூலம் வரும் புண்ணியம் என் பதிவுகள் பகிரப்பட்டு , அதை படிப்பவர்  – அதனால் வருவது 3 என் பதிவுகளை திருடி ( சித்தர்…

வாசி பெருமை

வாசி பெருமை கப்பல் குளம் குட்டைக்கு வராது வாசி  கழுத்துக்குக் கீழ் வராது அது சிரஞ்சீவி தலையில் மட்டும் தான் வேலை செயும் வெங்கடேஷ்

ஞானியர் ஒற்றுமை

ஞானியர் ஒற்றுமை ஞானியர் கருத்து ஒருமித்து தான் போவர் – வேறுபட மாட்டார் மற்றுமொரு உதாரணம் : 1 இராமாயணம்  சம்பாதி கதாபாத்திரம் – இவர் கழுகு இவரும் இவர் அண்ணனுமாகிய ஜடாயு சூரியன் நோக்கி   பறந்து சென்று வீர சாகசம் புரிகின்றார் அவர் இறக்கைகள்  வெப்பத்தால் எரிந்து தீய்ந்து போகிறது ஒரு ரிஷி : “  ஸ்ரீ ராமன் வருவான் , அவர்கள் கேட்கும் உதவியாகிய சீதை இருப்பிடம் நீ பார்த்து சொல்வாயானால் , உன்…