அன்பர்  திருவடி தவ அனுபவம்

அன்பர்  திருவடி தவ அனுபவம்

உண்மை சம்பவம் 2021

சென்ற வாரம் நடந்தது

ஒருவர் சேலத்திலிருந்து தொடர்பு கொண்டார்

அவர் 5  ஆண்டுக்கு முன் பயிற்சி எடுத்தாராம்

எனக்கு நினைவிலை

அவர்க்கு பேச வரவிலை

அவர் : ஐயா நான் திருவடி தவம் தொடர்ந்து செய்து வருகிறேன்

இப்போது மனம் அடங்கத்  தொடங்கி விட்டது 

எனக்கு வியப்பு தான்

இது  எலாம் சாத்தியமா ?? அதுவும் இந்த கால கட்டத்தில்

என்னால் நம்ப முடியவிலை

முதலில் எனக்கு இந்த பயிற்சியில் நம்பிக்கையிலை – நீங்களும் மற்றவர் போல் ஏமாத்துவதாக எண்ணினேன்

பின் நல்ல அனுபவம் வர வர , தொடர்ந்து பயின்று வந்ததில் , இப்போது மனம் அடங்கத் தொடங்கி விட்டது

நான் : தொடர்ந்து செய்யவும் – இன்னும் பெரிய அனுபவம் சித்திக்கும்

அவர் : ஐயா , எனக்கு இது போதும் – இதைவிட எனக்கு வேறென்ன வேண்டும் ?

மனம் அடங்கி வர ஆரம்பித்த பின் – எனக்கு என்ன வேணும் ??

நான்  ; இது தான் சாமான்யரின் மனம்

சிறிது இன்பம் அனுபவித்துவிட்டால் போதும் அதிலே உட்கார்ந்து விடுவர்

இது தவறு

இன்னமும் மேலேற வேணும்

அவர் : சரி   –  உங்கள் பயிற்சி / வழி காட்டுதலுக்கு மிக்க நன்றி

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s