அனுபவம் ஒன்றே

அனுபவம் ஒன்றே

பயிற்சி பெற்ற அன்பர்

சிங்கப்பூர் – அமெரிக்க அன்பர்

இவர்கள் முதல் கட்டம் கண்ணாடி தவம் பயின்று வருகையில் – கண்கள் தானாக மூடி – அரைக்கண் பார்வைக்கு வந்துவிடுவதாகக் கூறினர்

நான் : அதாவது இது ரெண்டாம் கட்ட அனுபவத்துக்கு இட்டு செல்லுது தானாகவே

தொடர்ந்து பயின்று வரவும்

அனுபவம் எல்லாருக்கும் ஒன்றே

வெங்கடேஷ்  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s