உலகமும் பரோட்டாவும்

உலகமும் பரோட்டாவும்

பரோட்டா :

எல்லவரும் விரும்பி உண்ணுவது

பார்ப்பதுக்கு கவர்ச்சியாக இருக்கு

ஆனால் உடல் நலத்துக்கு கேடு

இது மாதிரி தான் உலகமும்

பார்ப்பதுக்கு கவர்ச்சியாகத் தானுளது

ஆனால் நம் எல்லா சக்தி கவனம் செல்வம்  நேரம் உறிஞ்சிவிடுது

அதனால் ரெண்டும் ஒண்ணு தான்

வெங்கடேஷ்     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s