எட்டிரெண்டு –  5

எட்டிரெண்டு –  5

1 இதுக்கு பல அர்த்தம் :

1 அகர உகரம்

2 சூரியன் சந்திரன்

3 இறைவன் உயிர்

மிக மிக முக்கியமான பொருள் : பிராண அபானன்

அப்படி எனில் ?/

8/2 சேர்ப்பது எனில் ??

பிராண அபானன் சேர்க்கை ஆகும்

அதை எப்படி இணைப்பது ??

அது தான் மிகப்பெரிய பெரிய ரகசியம்

அதனால் 8/2 எனில் – இரு கண் சேர்ப்பதல்ல

 2  உண்மை சம்பவம் – மதுரை

இந்த 8/2 உண்மைப் பொருளை  பெரிய காரணத்துடன் சித்தர் பெருமக்கள் மறைத்துவிட்டார்

சமுதாய சீர்குலைக்கும் தீய சக்திகள் கையில் இது கிடைத்துவிடக்கூடாது என்ற நல்லெண்ணத்தில் இதை மறைத்துவிட்டார்

அதனால் இதுக்கு பல பரிபாஷைகள் வைத்து விட்டு சென்றார்

அதில் ஒன்று தான்

மல – ஜலம்

இதை அப்படியே நம்பிய மதுரை சேர்ந்த ஒருவர் – இதை கலந்து உண்டு வந்தாராம் – உடல் காயகல்பம் செய்ய வேண்டி

அவர் நினைத்தது ஈடேறாமல் அண்மையில் காலமானதாக ஒரு மதுரை அன்பர் – சித்த வைத்தியர் தெரிவித்தார்

எப்படி இருக்கு கதை ??

அதனால் இந்த ரகசியம் தெரிந்து கொள்ள புண்ணியம் வேணும்

வெங்கடேஷ்  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s