திருவடியும் வைணவச் சடங்கும்

திருவடியும் வைணவச் சடங்கும்

வைணவர் :

திருவடியாகிய சங்கு சக்கரத்தை தன் இரு தோளில் பதித்து வைத்துக்கொள்வர்

ஏன் ??

திருவடிப் பயிற்சியில் , திருவடியை  எண் திசையிலும் நிறுத்துவதைத் தான் , இதில் இரு திசையாம் இரு புஜத்தில் நிலை நிறுத்தல் தான் இந்த சடங்கு

சடங்கு மட்டும் தான் இருக்கு

தவம் போயிட்ச் ??

எண் திசை படம் பார்த்தால் , இரு புஜம் – தோள் மீது பதிக்கும் சடங்கு புரியும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s