“ காலத்தை வெல்லும் தந்திரம் – சாகாக்கல்வி/கலையும்  “

“ காலத்தை வெல்லும் தந்திரம் – சாகாக்கல்வி/கலையும்  “ தற்போதைய நிலை : அபானன் மூக்கு துவாரம் வழி ஏறி ,  உள் வந்து , நுரையீரலுக்கு வந்துவிடுது சுவாசம் அதோகதி  காணுது வெளியேறும் சுவாசம் – 12 அங்குலம் உள் வாங்கும் சுவாசம் – 8 4 அங்குலம் வீணாகும் சுவாசத்தால் ஆயுள் குறைந்து , இறுதியில் மரணம் அதை ஊர்த்துவகதிக்கு செலுத்த வேணும் அது தான் யோகம் – சிவ யோகம் – வாசி…

“ வள்ளல் பெருமான் செய்த தவம்  – உண்மை பார்வை  “

“ வள்ளல் பெருமான் செய்த தவம்  – உண்மை பார்வை  “ என்ன ?? அவர் தவம் செய்தாரா ?? எல்லா சன்மார்க்க அன்பரும் எள்ளி நகையாடுவர் அவர் ஜீவகாருண்ணியம் எனும் அன்னமிடுதல் செய்து தானே – யாரும் பெறற்கரிய  நிலை அடைந்தார் என்பர் முத்தேக சித்தி மரணமிலாப்பெரு வாழ்வு எல்லாம் சோறு போட்டே அடைந்துவிட்டாராம் நல்ல நகைச்சுவை வேடிக்கை இலையா ?? கீழ் காண்பனவற்றைப் படித்து , சரியாக புரிந்து கொண்டால் விளங்கும்   1 …

“ ஆறு ஆதார சக்கரங்கள்  –  தெளிவான பார்வை   “  

“ ஆறு ஆதார சக்கரங்கள்  –  தெளிவான பார்வை   “   ஆதாரம் – மேலும் கீழும் இதை கூறியவுடன் , விபத்து நடந்த இடத்துக்கு வந்தவுடன் , எப்படி காவல்  அதிகாரி , அந்த இடத்தை  சுற்றி படம் வரைவாரோ ?? அந்த மாதிரி , உடன் நம் அன்பர்கள் – குருமார் : முதுகுத்தண்டின் அடி –  மூலாதாரம்  என ஆரம்பித்து , புருவ மத்தி ஆக்ஞா என பல வண்ண படம் போட்டு…