உண்மையான யோகியின் ஆற்றல்

உண்மையான யோகியின் ஆற்றல் உண்மை சம்பவம் – காஞ்சி இது நடந்தது  2001 சன்மார்க்க அன்பர் ஒருவர்க்கு வயிற்றில் புண் எது சாப்பிட்டாலும் வயிற்றில் எரிச்சல் டாக்டர் வாயில் குழாய் போட்டு பார்த்து Ulcer என கூறிவிட்டார் மாத்திரை – திரவம் கொடுத்து சாப்பிட சொன்னார் திரவ உணவு முன்பு உண்டால் , அது புண்ணின் மேல் மூடி , எரிச்சல் தவிர்க்க வைக்கும் அவர்க்கு இதில் உடன்பாடில்லை – வாழ் நாள் முழுதும் மருந்து என்ன…

துவாத சாந்தம் – 5

துவாத சாந்தம் – 5 உண்மையான இராஜ யோகம் – விளக்கம் BG Venkatesh / May 11, 2017 உண்மையான இராஜ யோகம் – விளக்கம் விவேகானந்தரின் இராஜ யோகம் – முதுத்தண்டின் அடியிலிருக்கும் குண்டலினியை எழுப்பி சஹஸ்ராரத்துக்கு ஏற்றுவதாகும் – இது வேதாத்திரியின் குண்டலினி யோகம் ஆகும் ஒரே யோகத்துக்கு இரண்டு பெயரா?? உண்மையான் இராஜ யோக விளக்கம் : 1. அபானனை மேலேற்றி நெற்றி நடுவே பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் பிராணன் உடன் கலக்கச்…

அகத்தியர் ஞானம்

அகத்தியர் ஞானம் விந்துகட்டசுழிமுனைகண் ணொளியைப்பாரு வழிரேகையைப்பாரு சுழியைப்பாரு அந்தவட்டத்தோங்கார மதனைப்பாரு ஐந்து பஞ்சாட்சரத்தைப்பாரு விந்துவிட்டுப் போகாதே விந்தைக்கட்டு விதரணையாய்தோமுகத்தி லிருந்து பாரு விந்தை விட்டால் யோகிகட்குச் சலனம் விந்து விடாமலே வேதாந்தக் கயிறிற்கட்டே விளக்கம் : ஞானம் அடைய என்ன செயணும் என விளக்குகிறார் சித்தர் அகத்தியர் பெருமான் சுழிமுனை உச்சியில் விளங்கும் பிரம ஜோதி – ஆன்ம ஒளி பார்ப்பாயாக சுழிமுனை நாடி பார்ப்பாயாக அந்த சுழி வட்டத்தில் பிரணவமாம் ஒளிகளை சேர்த்துக்கட்டுவாயாக பஞ்சாட்சரமாம் – …