தற்போதைய குரு எப்படி  ??

தற்போதைய குரு எப்படி  ??

உண்மை சம்பவம்  2021

பழனி சேர்ந்தவர் – யூ டியூபில்

“ சாகாத்தலைக்கு “ – மெய்ஞ்ஞான விளக்கம் அளிக்கிறார்

சிரிக்காமல் படிக்க வேணும்

சாகாத்தலை எனில் – சாகாத்தலைவன் –  நம் உடலில் இருக்கும் இவரை பிடித்துக்கொண்டால் சாகாக்கல்வி கற்கலாம்

நான் : அதென்ன சாகாத்தலைவன் ?? ஏன் இம்மாதிரி  பேர் ??

அவர் :  தலைவன் சுருக்கி தல – தலை என நம் சமுதாயம் கூறுவதிலையா ??

அது மாதிரி தான் சாகாத்தலைவன் – சாகாத்தலை ஆகிவிட்டது

சினிமா ரசிகர் தனக்கு பிடித்த  நடிகரை “ தலை “ “ தல “ என அழைப்பதிலையா ??

அது மாதிரி இது

நான் சிரித்துக்கொண்டேன்

போக  நாதரே  – பழனி சித்தரே – உங்கள் பேரைக்கெடுக்க இந்த மாதிரி ஆட்கள் சிலர்  போதும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s