அகமும் புறமும்

அகமும் புறமும்

உலகில் ஸ்டூடியோ  வாசல் முன்   

பட வாய்ப்புக்காக – இசை அமைக்க – பாடல் ஆசிரியர்

இயக்குனர்  – இசை அமைப்பாளர் காண காத்துக்கிடக்கார்

இல்லை எனில்

தனக்கு பிடித்த நடிகர் வீட்டு வாசல் முன்

அவர் பிறந்த நாள் அன்று

அவர் தரிசனம் காண காத்துக்கிடக்கார்

என்ன முட்டாள்தனம் ??

ஆனால்

ஆன்ம சாதகனோ

பரமபத வாசல் சொர்க்க வாசல்

வைகுண்ட வாசல் சுழிமுனை  வாசல் 

முன் காத்துக்கிடக்கார்

எப்போது திறக்கும் என ??

ஆன்ம தரிசனம் கிடைக்கும் என

ரெண்டுக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம்

இருவருக்கும் ஒளி ஆண்டுகள் தூரம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s