“ வாலை பூஜை – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ வாலை பூஜை – சன்மார்க்க விளக்கம் “ இப்போது இது ட்ரெண்டிங்கான விஷயம் ஆகிவிட்டது பலர் வீடியோ போடுகிறார் இந்த பூஜை  –  அனுதினம் செயும் பூஜை போன்றதல்ல படையல் போட்டு செய்வதல்ல வாலை என்பது 10  பெண் தெய்வம் அல்ல அதனால் இந்த பூஜை சாதாரண  பூஜை அல்ல இந்த பூஜைக்கு வேண்டியது  “ எட்டிரெண்டு “  மட்டுமே வாலை என்பது ஒரு அனுபவத்தின் உருவகம் தான் 8 +2 = 10 வரும்…

தெளிவு

தெளிவு மனமது அடங்கத்  தான் சுவாசம் அடங்குமே அல்லாது சுவாசத்தால் ஒரு போதும் மனம் அடங்காது சுவாசம் கொண்டு மனதை அடக்கினேன் என்பது குடத்தில் இருக்கும் ஆகாயத்தை மூடி நான் ஆகாயத்தை குடத்தில் அடக்கிவிட்டேன் என்பதுக்கு சமம் அந்த மனமானதும் கண் பார்வையால் தான் அடங்கும் மனம் கண் பார்வை அசைவை ஒழிக்காது வெங்கடேஷ்

“ கழுத்து அம்மன் “

“ கழுத்து அம்மன் “ இந்த மாதிரி  அம்மன் சிலை – உடல் இருக்காது – கழுத்து வரை மட்டும்  பார்த்திருப்போம் யோக ஞான அனுபவங்கள் எல்லாம் கழுத்துக்கு மேல் தான் எல்லாவற்றையும் தலையில் கழுத்துக்கு மேலே தேடவும் என்ற பொருளில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கலாம் வெங்கடேஷ்