“ சமய மத பிச்சைக்காரர்கள் “

“ சமய மத பிச்சைக்காரர்கள் “

கோவில் முன்பு பிச்சை எடுப்பவர் ஒரு ரகம்

இவர்க்கு கோவிலுக்கு வருகை தருபவர் இடுவர்

அது 5 /10 ரூபாய் என இருக்கலாம்

ஆனால் இன்னொரு வகை பிச்சைக்காரர் இருக்கார்

இவர் கோவில் முன்பு அமர்ந்திருக்க மாட்டார்

தன் ஆடம்பர மாளிகையில் வசிப்பார்

அவர் அரசியல்வாதி / கட்சித்தலைவர் – சினிமா பிரபலம் ஆக இருப்பார்

இவர்க்கு  நம் அன்னிய தேச விரோத மதங்கள் பிச்சை இடும்

அது கோடிக்கணக்கில் இருக்கும்

அதுக்கு நன்றி விசுவாசம் காட்ட

நம் இந்து தெய்வங்களைப் பழித்து பேசியும்

தரக்குறைவாக பேசுவர்

இம்மாதிரி பேச சொல்வோர் மன நோயாளிகள்

இந்த மாத்ரி சில்லறை வேலைகளில் ஈடுபட்டு , திருப்தி அடையும் அற்ப ஜந்துக்கள் – ஈனப்பிறவிகள்

செய்வோரும் அந்த மாதிரியே  

இவர்கள் தான் மற்ற வகை பிச்சைக்காரர்

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s