சிரிப்பு

சிரிப்பு க மணி : என்னடா உன் பல்லு வெள்ளையும் மஞ்சளுமா இருக்கு ?? செந்தில் : நான் சுத்த சன்மார்க்கி அண்ணே – இல்ல அதி தீவிர சுத்த சன்மார்க்கி அண்ணே அதான் சன்மார்க்க கொடியோட கலரை என் பல்லுல இருக்கற மாதிரி பார்த்துக்குறேன் பாருங்க – நான் போட்டிருக்கற சட்டை – தொப்பி கூட வெள்ளை  – மஞ்சள் தான் இதெல்லாம் நான் சுத்த சன்மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கிறேன்னு உலகத்துக்கு பறை சாத்தறுது அண்ணே க…

“ தமிழும் சமஸ்கிருதமும் “

“ தமிழும் சமஸ்கிருதமும் “ ரெண்டு மொழிகளும் போட்டி போடுகின்றன யார் ஆள்வது ?? தமிழ் ஆதி மொழி – இதை வட மொழிக்காரர் ஏற்றுக்கொள்வதிலை   தமிழை நீச மொழி என்கிறார் வேத ரிஷிகள் தம்முள் கண்ட அனுபவித்த யோக ஞான ரகசியங்களை இதிகாசங்களாக புராணங்களாக எடுத்துரைத்தனர் மந்திரங்கள் பீஜங்கள் என கொடுத்தார் தேக அனுபவங்களை தேசத்தில் ஆலயமாக காட்டினார் இதையே தமிழ் வளர்த்த சித்தர் பெருமக்கள் தம்முள் கண்ட அனுபவித்த யோக ஞான ரகசியங்களை…

“ மனோன்மணியும் –  வாலையும் “ 

“ மனோன்மணியும் –  வாலையும் “  நம்மவர்கள் குழப்பிக்கொள்வதில் வல்லவர் அவர்க்கு போட்டி யாருமிலை ஞான குருவையும் வியாழ குருவையும் போட்டு குழப்பிக்கொள்கிறார் பிராணாயாமத்தையும் வாசிப் பழக்கதையும்  குழப்பிக்கொள்கிறார் அது போல மனோன்மணியையும் –  வாலையையும் குழப்பிக்கொள்கிறார் மேலும் வலது கண் = வாலை என தவறான விளக்கம் அளிக்கிறார் பின்னவர் அடி அனுபவம் எனில் ?? முன்னவர் முடி அனுபவம் பின்னவர் எட்டிரெண்டு அனுபவம் எனில் முன்னவர் முழு நிலவின் உச்ச கட்ட அனுபவம் 16…