ஆன்ம சாதகனின் கடமையும் தர்மமும்

ஆன்ம சாதகனின் கடமையும் தர்மமும்

நல்ல அனுபவத்துக்கு வந்த பின் , வாய் விட்டு உரைக்கும் சொற்கள் பலிக்க ஆரம்பித்துவிட்டால் ,

அவன் “ நல்லதை நினைக்க போராடணும் “

கெட்டது  நினைத்தாலோ – பேசினாலோ அது நடந்துவிடும்

ஆகையால் மிக்க கவனத்துடன் இருக்கணும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s