“ கண்மணி பெருமை “

“ கண்மணி பெருமை “

ஓடும் வண்டி நிற்கவேணுமென்றால்

அதை கையால் நிறுத்த வேண்டியதிலை 

பிரேக் அடித்தால் போதும்

சதா ஓடும் எண்ணும் மனதை  நிறுத்த

கண்ணை நிறுத்தினால் போதும்

திருவடி வைத்து சுவாசத்தை கட்டினால் போதும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s