சிரிப்பு

சிரிப்பு

செந்தில் :

“ தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா “

இந்த பழமொழி சரியாண்ணே ??

க மணி :

“  கல்யாணம் ஆன எல்லா ஆம்பிளையும் ஒத்துக்குவாங்க  இது ரெம்ப சரின்னு  “

வெங்கடேஷ்

One thought on “சிரிப்பு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s