தற்போதைய சன்மார்க்க சாதனம்

தற்போதைய சன்மார்க்க சாதனம்

இது கூறியவுடன் ,

உடன் நம் அன்பர் :

உரை நடை   :

சாதனம் ஒன்றும் வேணாம் – எல்லாரையும் ஒருமையுடன் பார்க்கின்ற தயவு வளர்த்தாலே போதும் என்பார்

அதனால் ஒரு சிறு ஒளி உண்டாகும்  என்றெலாம் மேற்கோள் காட்டுவர்

வள்ளல் பெருமான் ஏவ்வளவோ இடங்களில் தவத்தின் அருமை பெருமை அவசியம் பத்தி பாடியுள்ளார்

அதை எல்லாம் விட்டுவிடுவார்

மேலும் சித்தர் பாடலில் :

சிவவாக்கியர்:  யோகத்தை அசிங்கப்படுத்தும் பாடல் காட்டுவர்

 இதெல்லாம் காமாலைக் கண் உடையோர் குணம் ஆனது

இப்போது சில சன்மார்க்க அன்பர் தவம் பத்தி வீடியோவில் பேசுகிறார் – போடுகிறார்

சுத்த சன்மார்க்க சாதனம் :

தற்போதைய சூழலில் எல்லாம் கலந்த கலவை ஆகிவிட்டது

கதம்ப சாதம் ஆகிவிட்டது

இதில் இருந்து கொஞ்சம் – அதில் இருந்து  கொஞ்சம் என கதம்பமாகிவிட்டது   

பெரும்பாலும் வேதாத்திரியிடமிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது

விந்து குழம்பு –  ஓஜச் – முதுகுத்தண்டின் அடியில் இருந்து ஏத்தணுமாம்

தலைக்கு மேல் வெளியே 12 “ மேல் துவாதசாந்த  பெருவெளியில் மனதை – நிராதாரத்தில்  – அங்கு மனதை நிறுத்தணுமாம்

பின்னர் சித்த வித்தை – வாசியில் :

வாசி மேலேத்தணுமாம்

ஐயோ ஐயோ ??

இவர்கள் கூறுவதில்  எங்காவது “ திருவடி “ வருகிறதா ??

இது  இல்லாது சன்மார்க்க சாதனமா ??

சன்மார்க்கத்துகென சாதனம் இருக்கையில் இவர் எப்படி குழப்புவது – குழம்பாக்குவது  சன்மர்க்கத்துக்கு அவமானம்

 சன்மார்க்க தவத்துக்கும் மன வளக்கலை மன்றத்துக்கும் ஒளி ஆண்டுகள் தூரம்

அருளுக்கு தான் வெளிச்சம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s