உயிர் எப்படி பிரியுது ?? –  தத்துவ விளக்கம்

உயிர் எப்படி பிரியுது ?? –  தத்துவ விளக்கம்

கோவிலில் சிதறு தேங்காய் உடைக்கும் போது :

தேங்காயில் குடுமி பள்ளத்தில் கற்பூரம் ஏத்தி , சுத்தி , கற்பூரம் இறக்கி வைத்துவிட்டு , அது அணைந்த பிறகு  , குடுமி பிடுங்கி போட்டு , தேங்காய் உடைக்கச் சொல்வார் 

தேங்காய் – உடல்

கற்பூரம் – ஆன்ம ஒளி

உடலில் , உயிர் ஆகிய ஆன்ம ஒளி அணைந்தவுடன் , உயிர் உடலை விட்டு பிரியுது என்பதை உணர்த்தும் சடங்கு

கண்ணில் உயிர் இருப்பதால் , அங்கு இருந்து உயிர் பிரிந்து போகுது  -எமன் எடுத்துக்கொண்டு போகிறான்

எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை எவ்வளவு எளிதாக காண்பித்துவிட்டார் ??

அவர் அறிவுக்கு ஈடிலை

வெங்கடேஷ்

One thought on “உயிர் எப்படி பிரியுது ?? –  தத்துவ விளக்கம்

  1. அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிபெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s