சிவவாக்கியர் பாடல் – ஆன்ம அனுபவம்

சிவவாக்கியர் பாடல் – ஆன்ம அனுபவம்

நெற்றி பற்றி உழல்கின்ற  நீலமாவிளக்கினை

பற்றி ஒற்றி நின்று பற்றுத்தது எம் பலம்

உற்றிருந்து பாரடா உள் ஒளிக்கு மேல் ஒளி

அத்தனாய் அமர்ந்திட அறிந்தவன் அனாதியே

விளக்கம் :

திருவடி தவத்தின் பயனாய் அனுபவமாய் – நெற்றியில் நீல ஒளி தெரியும்

அது தான் நீல நிற உடல்  உடை  ஸ்ரீ ராமன் ஆம்

அதன் அனுபவம் :

உலகத்துடன் பந்தம் அறுக்கும்

பெண் மோகம் ஒழியும்

5 புலன் சேட்டை குறையும்

சதா பர நினைவு இருக்கும்

இது தான் சாதகன் பெறும் பலம் ஆம்

அதை உற்று உற்று பார்த்து , பார்வை சுவாசம் கட்டி வைத்து தவம் செய்து வந்தால் , அதன் மேல் அனுபவமாய் ஆன்ம அனுபவம் சித்திக்கும்

அந்த ஆன்ம அனுபவத்தில் நிலைத்திருக்க வல்லான் காலத்தை கடந்தவன் ஆகிறான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s