வெட்ட வெளி – துவாத சாந்தம்

வெட்ட வெளி – துவாத சாந்தம்

வெளி எனில் ஆகாயம் வெளி

அது நம் தலைக்கு மேல் இருப்பதால் , யோகா குருவும் அந்த வெட்ட வெளி ஆனது அனுபவத்தில் சிரசுக்கு மேல் 12 “ அங்குலத்தில் இருப்பதாக கதை கட்டுகிறார்

துவாத சாந்தம் தலைக்கு வெளியே 12 “ அங்குலம் எனில் ??

பர வெளிகளாம்  – பொன்னம்பல சிற்றம்பல வெளிகள் ??

அவைகள் நம் தலைக்கு மேல் பல கிலோமீட்டரா??

நல்ல சிரிப்பு நகைச்சுவை தானே??

எல்லா  வெளிகளும் சிரசினுள் அடக்கம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s