“ நானும் – மாநாடும் “

“ நானும் – மாநாடும் “ இந்த படத்தில் வரும் சில தீர்க்க தரிசனம் திருப்பி திருப்பி வரும் அதை அந்த கதாபாத்திரம் ரிபீட் ரிபீட் என பேசி சிரிக்க வைக்கும் அது மாதிரி ரிபீட் எனக்கும் நடந்தது உண்மை சம்பவம் 2022 எனக்கு ஒரே நாளில் வந்த ஃபோன் காலில் , 1 ஐயா நான் மன வளக்கலை போனேன் – சித்த வித்தை வாசி போனேன் – ஒரு அனுபவமுமிலை பின்னர் பாட்டு சித்தரிடமும்…

“ இயேசு கிறிஸ்து – முட்கிரீடம் “

“ இயேசு கிறிஸ்து – முட்கிரீடம் “ உண்மை சம்பவம் – 2021 சென்ற மாதம் இறுதியில் அதிகாலை 4.30 மணி நான் எழுந்தவுடன் கண்ட விஷன் : இ கிறிஸ்து வந்து என் தலையில் முட்கிரீடம் சூட்டி , அதை இறுக்கமாக இறக்கி சென்றார் எனக்கு இதுவரையில் இதன் பொருள் புரியவிலை இதே மாதிரி 2010 ஆண்டும் சூட்டி சென்றார் இதை கிறித்தவரிடம் கேட்டேன் இது தான் சாக்கு என , உடன் நீங்கள் ஞானஸ்னானம்…

மெய்ஞ்ஞானமும் – விஞ்ஞானமும் “

“ மெய்ஞ்ஞானமும் – விஞ்ஞானமும் “  மெய்ஞ்ஞானம் : அபிமன்யூ பிறப்பின் மூலம் –  சிசு கருவிலே  வித்தை கற்கும் திறம் படைத்தது என இதிகாசம் கூறியது விஞ்ஞானம் : அதை ஒப்புக் கொள்ளுது “ Even people’s conscious minds are fast asleep – Their Sub conscious minds are always Awake “ Hence can keep on  teaching   them  even if they don’t seem to follow…