“ சாமியார் – மாமியார்  “

“ சாமியார் – மாமியார்  “

வெட்டவெளி பார்த்த சாமியார் இருக்காரோ இல்லையோ

மாமியார் வீடு பார்த்த சாமியார் ஏராளம் ஏராளம் .

பாலியல் புகார் , மத ரீதியான புகார்  மதத் துவேஷ புகார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s