” சித்திரகுப்தன் & ஆகாஷிக்  பேரேடுகள் – பதிவுகள் – Akashic Records

” சித்திரகுப்தன் & ஆகாஷிக்  பேரேடுகள் – பதிவுகள் – Akashic Records

இவர் எமனின் உதவியாளராவார்

இவர்க்கு இந்தப் பெயர் வர காரணம் யாதெனில்

நாம் செய்யும் பாவ புண்ணியங்களையெல்லாம் ” சித்திரவடிவில் ” தன் கணக்கில் இருப்பு வைத்து இருப்பாராம்

அந்த காலத்திலிருந்தே visuals storage தான் – அது தான் சரி – வார்த்தை இல்லை – ஒரு படம் ஆயிரம் வார்த்தைகளுக்கு சமமெனில் அது மிகையல்லவே – இதையறிந்தே இயற்கை படமாக சேகரித்து வைத்திருக்குது போலும்

அதனால் தான் ” சித்திரகுப்தன் ” என பெயர் வந்தது

மேலும் இவர் தான் நாம் , இந்த ஜென்மத்தில் ஆற்றிய பாவ புண்ணியங்களையெல்லாம் ” சித்திரவடிவில் ” நம் மரணத்திற்கு முன்னர் காண்பிப்பாராம் – இதென்னவோ உண்மை தான்

நம் சமயமதத்தில் உண்மையும் இருக்குது – பொய்மையும் இருக்குது – ரெண்டும் கலந்து இருக்குது

அதனால் சித்திரகுப்தன் என்பது ஆகாஷிக்  பேரேடுகள் – பதிவுகள் உருவகம் தான் என்பதில் ஐயமிலை   – 

சித்திரகுப்தன்  = personification of  Akashic Records

நம் முன்னோர் நம்மைக்காட்டிலும் ஒளி ஆண்டுகள் அறிவில் முன்னேறி இருக்கார்

Our ancestors are light years ahead of us , we modern   no ultra modern  people

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s