கண்ணாடி வகைகள் 

கண்ணாடி வகைகள் 

பூதக்கண்ணாடியாம்  முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி

நம் முகம் மட்டும் காட்டும்

அதுக்கு பின்னாடி இருப்பதை காட்டாது

ஆனால் வெட்டவெளி கண்ணாடி

அண்ட கோடி பிரமாண்டங்கள் அனைத்தும் காட்டும்

எல்லாம் வெளிச்சம் போட்டு காட்டும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s