உலகம் எப்படி ??

உலகம் எப்படி ?? ஒருவன் குண்டு வைத்து பல பேரைக் கொன்று போலிசில் மாட்டிக்கொண்டால் அவனை : Lashkar – e Toiba – LeT JeM _ Jaish e Mohammad Mujahideen Al Qaida Naxal group என விசாரிப்பர் அதே ஒருவன் குருவிடம் சென்று யோகம் கற்றுக்கொள ஆசை என்றால் அவர் நீ முன்னர் மன வளக்கலை மன்றம் வாசி – சித்த வித்தை பாட்டு சித்தர் ஈஷா வாழும் கலை எங்காவது…

“ பற்பசையும் –  ஒழுக்கமும் “

“ பற்பசையும் –  ஒழுக்கமும் “   பற்பசை போல தான் ஒழுக்கமும் பற்பசை சிறு அளவே தான் தேய்க்க தேய்க்க நுரை பொங்கும் அளவும் அதிகரிக்குமா போல் தான் பார்க்க நினைக்க ஒழுக்கமும் சிறிய விஷயம் போல் தோன்றும் ஆனால் இந்திரிய கரண ஒழுக்கமும் நீண்டு கொண்டே போகும் அதனுள் நிறைய  நிறைய விஷயம் அடக்கம் மூலாங்கப்பிரணவ தியானம் – அக்கு யோகம்  அஷ்டாங்க யோகத்தின் பிரத்யாகாரம் தாரணை எல்லாம் இதில் அடக்கம் நம் மக்கள்…

” சாலன தந்திரம் பெருமை”

 சாலன தந்திரம் பெருமை” இது கண்கள் வைத்து மத்தைப் போல் கடைவதாகும் உச்சியில் கடைந்தால் குண்டலினி விழிக்கும் உச்சி திறக்க வழிவிடும் இதையே சிதாகாயத்தில் வைத்து கடைந்தால் எல்லா பர செல்வமும் வெளிப்படும் வெங்கடேஷ்