சிரிப்பு

சிரிப்பு

ஊடகம் :

“  மூன்றாம் பார்வை  “ –  அனைத்துக் கோணங்களிலும் அலசும் 3ம் பார்வை

இதை எந்த ஊடகம் கூறுவது ??  

ஒருதலைப்பட்சமாக – தனக்கு சாதகமானதையே அடிக்கடி காட்டும் – நாட்டுக்கு துரோகம் செயும் மனிதர் செய்திகள் தலைப்பு செய்திகளாக அடிக்கடி காட்டும்

ஊடகம் 

சிறுபான்மையினர்க்கு ஆதரவாக செயல்படும் ஊடகம்

தேசத்துரோக ஊடகங்கள்

இவைகள் எல்லாம் வேசித்தனம் செய்பவைகள்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s