“ துவாத சாந்த வெளி “ –  தத்துவ விளக்கம்

“ துவாத சாந்த வெளி “ –  தத்துவ விளக்கம்

ஏன் பலர்  ம வ மன்றம் உட்ப்ட , இதுக்கு விளக்கமாக – சிரசுக்கு மேல் 12” இருக்கு என கூறுகிறார் எனில் ??

  துவாதசம்  = 12

ஆகையால்  இதுக்கு ஒரு  அளவுக் கணக்கு கூற வேண்டி  , தலை உச்சியில் இருந்து 12 “ இருக்கு என கூறிவிட்டார்

இது திசை திருப்பும் செயல் ஆம்

உண்மையில் இது தலைக்குள்ளே தான் இருக்கு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s