“ ஈஷா ஆதியோகியும் –  தியான லிங்கமும் “

“ ஈஷா ஆதியோகியும் –  தியான லிங்கமும் “  ஆதியோகி மாதிரி  “ நிராலம்பனம் “ செய்தால் தான் நெற்றிக்கண் ஆகிய தியானலிங்கம் அடைவோம் சேர்வோம் ஆன்ம நிலை –  அனுபவம் பெறுவோம் இது உறுதி வெங்கடேஷ்

அகலிகை புராணம் – சன்மார்க்க விளக்கம் 2  

அகலிகை புராணம் – சன்மார்க்க விளக்கம் 2   ஆன்மாவை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கும் அற்புத சாதனா தந்திரம் ஆகும் இந்த புராணக் கதை கௌதம ரிஷி – அவர் தம் பத்னி அகலிகை – பேரழகி அவள் அழகில் மோகம் கொண்ட இந்த்ரன் – அவளை அடைய – அதிகாலை சேவல் போல் கூவ, ரிஷி தம் தவத்துக்கு நதிக்கரை செல்ல , இந்த்ரன் வீட்டுக்குள்ளே வந்து விடுகிறான் வந்திருப்பது இந்த்ரன் என தன் கற்பின் வல்லமையால்…