“ வைணவர்கள் நாமம் – பெருமை “

“ வைணவர்கள் நாமம் – பெருமை “

இந்த கோடு  புருவ  மத்தி ஆரம்பித்து

நெற்றி  வகிடு வரை நீளும்

இது சாகாக்கல்வி மரணமிலாப்பெருவாழ்வு சூசகமாக உரைக்கும் குறியீடு

இது நல்ல – நாத – எல்லை வாசல் இணைக்கும் கோடு ஆகும்

எல்லை வாசல் வந்தவர் இனி பிறக்க மாட்டார் – சாகவும் மாட்டார்

புரிந்து கொண்டால் சரி

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s