உகாதி சிறப்பு பதிவு

உகாதி சிறப்பு பதிவு

சிரிப்பு

செந்தில் :

 அண்ணே உங்க மாலுக்கு ஏன் லுலு மால்னு பேர் ??

க  மணி  :

நல்ல கேள்வி

என் அப்பா பேர் – ராமாஞ்ஜுலு

தாத்தா பேர் – வெங்கடேஸ்வர்லு

ரெண்டு பேரோட கடைசி சேர்த்து லுலு மால்னு பேர்

எப்படி நம் ஐடியா ??

  

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s