நீண்ட கால சந்தேகம் :

நீண்ட கால சந்தேகம் : நாம் செய்த பாவ புண்ணியத்துக்கு ஈடாக இங்கு உலகில் அனுபவிக்கையில், மேலே சொர்க்கம் நரகம் எதுக்கு ?? வெங்கடேஷ்

நிதர்சனம்

நிதர்சனம் ஒரு பழத்தின்  ஒரு பகுதி கெட்டுப்போயிருந்தால் அதை மட்டும் வெட்டி சாப்பிட முடியும் அதுவே இந்த முறை  உடலுக்கு ஒத்துவருமா ?? பழுது கெட்டுப்போன பாகத்தை வெட்டி எடுத்து வாழ முடியுமா ?? வெங்கடேஷ்

இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான்

இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான் திருப்பெருந்துறை என்பதுவும் ஆலவாய் என்பதுவும் பிரமத்துவாரம் பிரமரந்திரம் சிறுமருங்குல் என்பதுவும் எல்லாம் ஒன்றே தான் நெற்றிக்கண் குறிக்க வந்த வெவ்வேறான சொற்களாம் வெங்கடேஷ் 

“ தூங்காத தூக்கமும்  சும்மா இருக்கும் சுகமும் “

“ தூங்காத தூக்கமும்  சும்மா இருக்கும் சுகமும் “ சித்தர் பாடல் : ஆங்காரத்தை உள்ளடக்கி ஐம்புலனை சுட்டறுத்துதூங்கமலே தூங்கி சுகம் பெறுவது எக்காலம் ?? அதாவது தூங்கா தூக்கமாம் யோக நித்திரை செய்தால் சும்மா இருக்கும் சுகம் கிட்டும் சும்மா இருக்கும் சுகமும் தூங்கா தூக்கமும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைத்து வெங்கடேஷ்