நிதர்சனம்

நிதர்சனம்

ஒரு பழத்தின்  ஒரு பகுதி கெட்டுப்போயிருந்தால்

அதை மட்டும் வெட்டி சாப்பிட முடியும்

அதுவே இந்த முறை  உடலுக்கு ஒத்துவருமா ??

பழுது கெட்டுப்போன பாகத்தை வெட்டி எடுத்து வாழ முடியுமா ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s