“ கண்ணாடி பெருமை “

“ கண்ணாடி பெருமை “


வாகனம் ஓட்டும் போது

பக்கவாட்டு கண்ணாடி பாத்து ஓட்டினால் தான்

விபத்திலா பயணம்

கண்ணாடி இருக்கும் கண் வைத்து தவம் செய்தால் தான்

எமன் – மரணம் எனும் விபத்திலா வாழ்வு அமையும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s