“ வாசி பெருமை அருமை “

“ வாசி பெருமை அருமை “

இந்திரியப் பறவைகள் சிறகுகள் வெட்டி செயலிழந்தால் தான்

வாசிப் பறவை தன் சிறகு விரிக்கும்

வெங்கடேஷ்

No photo description available.

2You and 1 other

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s