திருவடி பயிற்சி

சென்ற வாரம் ஏப்ரல் கடைசி வாரத்தில் ஐவர் திருவடி பயிற்சி பெற்றார்

1 மூவர் – சாலை குழு – காஞ்சி

அதில் இருவர் – 3ம் கட்டம்

ஒருவர் – 2ம் கட்டம்

அவர் அபிப்ராயம் : என் விளக்கங்கள் யாவும் சாலை ஆண்டவர் நூலில் பாடியிருப்பதாகவும் – இப்போது தான் அதன் உண்மை பொருள் விளங்குது என மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தார்

எனக்கு வித்தை சரியான நபர்க்கு போய் சேர்வதில் மகிழ்ச்சி

2 அமெரிக்கா வாழ் தமிழர் – ரெண்டாம் கட்டம்

3 சென்னை – சித்த வித்தியார்த்தி

2ம் கட்டம்

இவர்க்கு நல்ல பெரிய அனுபவம் வந்துவிட்டது

இது வரையில் ஒரே வாரத்தில் 5 பேர் கற்றதிலை

வியப்பு தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s