” கடவுள் இருக்காண்டா  குமாரு “

“ கடவுள் இருக்காண்டா  குமாரு “

1 இந்துமத தெய்வங்களை நிந்தனை செயும்  ஈனப்பிறவியர் ஜென்மங்கள்  

 தன் மதத்தை ஏத்தி மத்த மதங்கள் தூஷிக்கும் மத போதகர் – எந்த மதமாக இருப்பினும்  சரி

3 அரசியலில் 200 ரூ உடன் பிறப்புகள் மாதிரி இந்த , மத காவடிகள் தூக்குபவர்

4 மத்த தெய்வங்களை இழிவுபேசி – நடராஜர்  – சிவம் அல்லர்  , அவர் அபெஜோதி அல்லர் என பொய் இழிவு பேசும் சன்மார்க்க அன்பர்

5 வள்ளல் பெருமானை ஏத்தி விட்டு , மத்த ஞானியர் தரம் தாழ்த்தி ஏசி வரும் அன்பர்

6 இந்துமதத்தை கேவலப்படுத்தி – மதம் மாற்றும் ஈனப்பிறவி ஜென்மங்கள்  –  இதில்  அந்த  புத்தமத துறவி லாமா இயேசு கிறிஸ்துவுக்கே சம்மதமிலை

7 மதம் வைத்து மக்களை ஏமாற்றி  ( ஜபக்கூட்டம் – சுகமளிக்கும் கூட்டம் )  / மார்க்கம் வைத்து ( ஜீவகாருண்ணியம் ) பிழைப்பு நடத்தும் ஜென்மங்கள்

   8  இந்துமத கடவுளை தரக்குறைவாக பேசும் அரசியல் தலைவர்

9 இவர் ஏதோ எல்லாம் அறிந்தவர் போல் – கரை கடந்தவர் போல சித்தர் பெருமக்களை விமர்சிக்கும் – அவர் அட்ட மா சித்தி தான் பெற்றார் – ஜீவ சமாதி தான் அடைந்தார் என ஏளனம் செயும் சன்மார்க்க அன்பர்  

இவர் நினைக்கும் போது ,  எல்லாம் நான் நினைத்துக்கொள்வது :

“ கடவுள் இருக்காண்டா குமாரு “

இவர்கள்  எல்லாம் வென் நரகில் வாசம் செய்வர்

28 நரகங்களிலும் அதன் மேற்பட்ட  நரகிலும் தண்டனை அனுபவிப்பர்

தப்பவே மாட்டார்

உண்மை சத்தியம்

இப்போது நன்றாக இருப்பினும் , எல்லாம் நடக்கும் காலக்கிரமப்படியே

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s