சினிமாவில் ஞானம்  –  7

சினிமாவில் ஞானம்  –  7

அலைகள் ஓய்வதிலை

இதில் ஒரு பாடல் காட்சியில் கதா நாயகன் தன் கால் பெரு விரலை , நாயகி கால் பெரு விரல் மீது வைத்து இருக்கும் போல் காட்சி வரும்

இது என்ன சொல்ல வருது ??

நம் உடல் மட்டும் சேரவிலை – நம் உயிரும் இணையுது

நான் உன் உயிரை  நேசிக்கிறேன்

கால் பெரு விரலில் உயிர் ரகசியம் இருக்கு

சினிமா பொழுது போக்கு மட்டுமல்ல – ஞானமும் எடுத்துரைக்கும்

நாம் தேடிப்பார்த்தால் கிடைக்கும்

வெங்கடேஷ் 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s