“ ஆலங்குடி – சன்மார்க்க விளக்கம் “

 “ ஆலங்குடி – சன்மார்க்க விளக்கம் “   

பிரசித்தி பெற்ற மௌன குரு தட்சணாமூர்த்தி  கோவில்

நான் ஏன் மௌன குரு என் கிறேன் எனில் ??

மக்கள் குரு என்றவுடன் வியாழ குரு நினைக்கிறார்

அவர் நவக்கிரக குரு

அவர்க்கும் ஞானத்துக்கு , தொடர்பு இலை

இருவரும் வேறு வேறு

பேர் காரணம் :

ஆலமாகிய விஷ முகத்தை வைத்திருக்கும் இடமாகிய உச்சிக்குழி தான் ஆன்மக்குரு குடி கொண்டிருக்கும் இடம்

ஆன்மா விளங்கும் இடம் விளக்கியவாறு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s