“ திருவடி பயிற்சியும் – சு மாணிக்க யோகீஸ்வரர் உரையும் “

“ திருவடி பயிற்சியும் – சு மாணிக்க யோகீஸ்வரர் உரையும் “

சு மாணிக்க யோகீஸ்வரர் உரை திருவாசகத்துக்கு ஆனதாகும்

இதை படித்து ,  விளக்கி , நான் தவம் பயின்று – நல்ல அனுபவத்துக்கு வந்திருக்கேன் என்றால் அது பொய்யல்ல

இதில் எல்லா ரகசியத்தையும் போட்டு உடைத்துவிட்டார்

இந்த அரிய பொக்கிஷத்தை பலர் வைத்திருக்கார் – ஆனால் படிக்கவிலை – படித்தாலும் புரியவிலை

இந்த நூல் பதிக்கும் சங்கம் – சென்னையில் உளது

அங்கும் பலர் பயிற்சி எடுத்துள்ளார் பலர்

ஆனால் தம் வாழ்க்கை சூழ்நிலை  – வேலை  காரணமாக பயிற்சி தொடர முடியா நிலை  –  அடுத்த கட்ட பயிற்சி – அதுக்கான விளக்கம் தேடுவோர் – என் பதிவில் நான் காட்டும் இந்த நூல் குறிப்பு பார்த்து , என்னிடம் வந்து விளக்கம் கேட்டு  செல்கிறார்

ஆனால் த நாட்டில் அனேகர் இந்த நூல் பத்தி அறிந்து வைத்துள்ளார்  

இது தான் சு மாணிக்க யோகீஸ்வரர்  நூல் பெருமை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s